Kåre Eriksen AS er en mesterbedrift med over 40 års erfaring.
Vi har de siste årene oppført alt fra mindre påbygg, til offentlige totalentrepriser som ny brannstasjon til Froland kommune (2015) og nytt kontor / lagerbygg for Arendals Fossekompani ASA (2014).

For tiden har vi 15 ansatte derav 2 lærlinger i betongfaget.