Trygve Eriksen
daglig leder

trygve@keriksen.no
911 09 595

Kåre Eriksen
kalkulatør / prosjekt leder

kare@keriksen.no
913 03 785

Kim Mortensen
prosjekt leder / byggmester

kim@keriksen.no
997 96 339

Staale Eriksen
prosjekt leder

staale@keriksen.no
958 72 993

Besøksadresse: 

Industritoppen 23
4848 Arendal

Postadresse:

Postboks 1822, STOA
4858 Arendal